Specificatii pentru sectiunea postere

Titlul, numele și afilierea autorilor vor fi menționate în partea de sus a posterului- nu se acceptă abrevieri în titlu.

Lucrarea se va depune ca rezumat, la precizări se va trece secțiunea postere.

Lucrările pot avea ca tema și prezentări de caz.

Dimensiuni: 120×80 cm

Va cuprinde: introducere,  obiective,material și  metoda, rezultate și discuții, concluzii, bibliografie- maxim 5 referințe

Textul va fi simplu  și se vor folosi caractere mari care pot fi citite de la distanță de 1 m